Kā digitālā tehnoloģija pārveido pārvaldības mākslu

Keywords:

Šā pētījuma pamatā ir sadarbība starp EU-OSHA, Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru un Eurofound. Tajā ir aprakstīts, kā digitalizācija darbavietā var veicināt uz datiem balstītas pārvaldības rašanos un kā tas var ietekmēt darba organizāciju un darba kvalitātes aspektus, piemēram, darba aizsardzību.

Ziņojumā ir iekļauti ESENER apsekojuma konstatējumi un ierosināti vairāki pasākumi, ko var ieviest darbavietās, lai mazinātu uz datiem balstītas pārvaldības iespējamo negatīvo ietekmi uz darbinieku labklājību.

Lejupielādēt in: en