“Veselīgi darbinieki, plaukstoši uzņēmumi – praktisks ceļvedis par labklājību darbā”

Keywords:

Šī rokasgrāmata sniedz praktisku pieeju ar darbu saistītu psihosociālo risku, kā arī balsta un kustību aparāta slimību profilaksei un pārvaldībai. Eiropas darbinieki ziņo par šīm divām problēmām, jo tās ir galvenie ar darbu saistīto veselības problēmu iemesli. Tādēļ tiek zaudētas daudzas darba dienas un rodas ne tikai individuālas ciešanas, bet arī būtiskas finanšu izmaksas.

Mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vajadzībām pielāgotajā rokasgrāmatā tiek piedāvāts vienkāršs piecu soļu process darba vides uzlabošanai, lai atrisinātu šīs problēmas. Lai gan tā ir galvenokārt paredzēta īpašniekiem un vadītājiem, tā var interesēt arī darbiniekus un to pārstāvjus, kā arī darba aizsardzības praktiķus.

Rokasgrāmatā ir sniegti vienkārši skaidrojumi un vingrinājumi, ko var izmantot nozīmīgu un ilgstošu uzlabojumu izstrādei par labu darbiniekiem un uzņēmumiem.

Lejupielādēt in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |