Factsheet 75 - Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: atgriešanās darbā

Keywords:

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir visizplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā. BKAS problēmu risināšana nozīmē pasākumu piemērošanu darbavietā. Pirmkārt, ir jāveic profilaktiskie pasākumi. Bet attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kuriem jau ir BKAS, galvenais uzdevums ir saglabāt nodarbinātības iespējas, panākt, lai viņi turpina strādāt un, ja nepieciešams, no jauna integrēt viņus darbavietā. Šajā faktu lapā ir izklāstīti svarīgākie Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras atklājumi ziņojumā „Atgriešanās darbā”, kurā galvenā uzmanība pievērsta darba ņēmēju, kuri cieš no BKAS, paturēšanai un atkārtotai integrēšanai darbā, vai rehabilitācijai. Ziņojums sastāv no divām daļām: literatūras pārskats par to pasākumu efektivitāti, kuri veikti darbavietās, un pārskats par politikas iniciatīvām Eiropā un starptautiskajā mērogā.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |