EU-OSHA 2014. gada korporatīvā brošūra „Par drošākām, veselībai nekaitīgākām un ražīgākām darbavietām Eiropā”

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) mērķis ir padarīt Eiropas darbavietas drošākas, veselībai nekaitīgākas un ražīgākas. Šī korporatīvā brošūra iepazīstina ar EU-OSHA prioritārajām jomām daudzgadu stratēģiskajā programmā 2014.–2020. gadam.

Lejupielādētin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | ro | sk | sl | sv |