<i>ErgoKita</i>: ergonomiskas intervences piemērs izglītības nozarē

Keywords:

Šajā diskusiju dokumentā tiek izskatīts ErgoKita projekts, kurā pētīja balsta un kustību aparāta slimības pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī intervences iedarbību. To sāka ar fizioloģiskā darba mērījumiem, aptverot neveiklas pozas, piemēram, sēdēšanu un piecelšanos, un tajā iekļāva ergonomiska aprīkojuma nodrošinājumu.

Ar pieaugušajiem, ne tikai bērniem projektētām mēbelēm tika uzlabota darbinieku veselība. Darbinieku dalība lēmumu pieņemšanā veicināja iepirkumus un palielināja informētību, izmainot uzvedību ārpus darba, kā arī darbā. Līdzdalības ergonomisko metodi veiksmīgi pielietoja daudzās nozarēs, un intervence ir pārnesama uz citām pirmsskolas iestādēm un citām valstīm.

Lejupielādēt in: en