66. e-fakts: tehniskā uzraudzība un bīstamas vielas

Keywords:

Tehniskās uzraudzības darbinieki nonāk ciešā saskarē ar dažādām ķīmiskajām vielām, kuras bieži vien ir bīstamas. Atkarībā no konkrētā vielas veida šīs ķīmiskās vielas ne tikai var izraisīt tādas slimības kā ādas brūces vai vēzis, bet daudzas no tām arī ir viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas. Šajā e-faktā pievērsta uzmanība raksturīgiem riskiem, kuri saistīti ar dažādām bīstamām vielām, ar kurām parasti ir jāsaskaras tehniskās uzraudzības darbiniekiem, un sniegti pamatieteikumi, kā novērst šos riskus, kā arī sniegti daži labas prakses piemēri.

Lejupielādētin: cs | el | en | hu | lv | mt | no | pt |