Kampaņa izpratnes vairošanai par kancerogēnu iedarbību darba vietā “No Time to Lose”

Keywords:

Šajā gadījuma izpētē pievēršas tam, kā Darba drošības un veselības aizsardzības iestāde organizēja kampaņu “No Time to Lose” (“Nedrīkst zaudēt laiku”), lai palīdzētu cīnīties pret darba izraisītu vēzi. Ar vairāk nekā 220 organizāciju atbalstu un sadarbību ar partneriem visā pasaulē šai kampaņai bija ietekme pasaules mērogā — vairāk nekā 100 augsta līmeņa uzņēmumi parakstīja kampaņas apņemšanos pārvaldīt kaitīgu ietekmi darba vietā. To sekmēja rūpīga plānošana un vispusīga apspriešanās, kā arī mērķa nozaru pārstāvju atsauksmju iekļaušana kampaņas materiālos. Kampaņas panākumi daļēji ir saistīti ar regulāri veiktu novērtēšanu. Kampaņā uzmanība vērsta uz galvenajiem riska faktoriem, piemēram, dīzeļmotora emisijām, azbestu, saules starojumu un kristālisko silīciju.

Lejupielādētin: en