2018. gada ziņojums: sadarbības, apņemšanās un kampaņu rīkošanas gads

Keywords:

Ziņojumā tiek uzsvērti EU-OSHA mērķa sasniegšanas veidi, lai Eiropā 2018. gadā padarītu darbavietas drošākas un veselībai nekaitīgākas.

Kā būtiskus sasniegumus var atzīmēt 2018.–2019. gada kampaņu ar nosaukumu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielās” un secinājumu publikācijas no svarīgiem darbiem, piemēram, projekta “Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos” un prognožu projekta “Digitalizācijas radīts jauns un potenciāls risks”.

Gada gaitā EU-OSHA organizēja pasākumus un informētības veicināšanas pasākumus, stiprināja attiecības ar vairākiem partneriem, sniedza plašāku informāciju un laida klajā dažādus rīkus.

Lejupielādēt in: en