Progresīvā robotika, mākslīgais intelekts un uzdevumu automatizācija: definīcijas, lietojumi, politikas nostādnes un stratēģijas, kā arī darba aizsardzība

Keywords:

Kā daļu no četru gadu pētniecības programmas par digitalizāciju EU-OSHA ir publicējusi sākotnējo ziņojumu, kurā aplūkoti mākslīgā intelekta (MI) un progresīvās robotikas veidi un definīcijas uzdevumu automatizācijai darbā. Ziņojumā ir arī kartēti pašreizējie un iespējamie lietojumi dažādās nozarēs un uzdevumos – no rūpniecības un noliktavu robotiem līdz MI programmatūrām veselības aprūpes nozarē, kā arī sniegts pārskats par politikas nostādnēm un stratēģijām ES un valstu līmenī.

Pārskatam par projektu skatiet šo PowerPoint prezentāciju.

Lejupielādētin: en