Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu darbības — pierādījumi no Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER)

Keywords:

Darba aizsardzības (DA) apdraudējumu skaits strauji augošajā viesmīlības nozarē ir gandrīz bezgalīgs. Cita starpā tie ir ergonomiskie riski, temperatūras un gaisa piesārņotāji, paslīdēšana/paklupšana/krišana, bīstamas vielas un drošības riski, kā arī psihosociālie riski, tostarp nepārtraukta saskare ar klientiem un liela darba slodze un ierobežots laiks, lai ievērotu īsus termiņus sastrēgumstundās.

Šajā EU-OSHA ziņojumā ir uzsvērti nozarēm specifiski pasākumi riska pārvaldības, tostarp darbinieku līdzdalības, uzlabošanai, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekme.  

Lasiet ziņojumu “Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu darbības” — pierādījumi no Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER

Pārlūkojiet visus sektora apsekojuma rezultātus ESENER datu vizualizācijā 

Lejupielādēt in: en