Balvas

Labas prakses balvas atzīmē vadītāju un darba devēju, kuri strādā kopā, lai panāktu labu DDVA, priekšzīmes piemērus. Uzsverot ieguvumus, šīs balvas palīdz vairāk uzņēmumiem apzināties to, ka laba DDVA ir būtiska uzņemējdarbības daļa. Pieteikumi tiek gaidīti no visiem Eiropas darba devējiem un darbiniekiem, kā arī sociālajiem partneriem, DDVA speciālistiem un DDVA konsultantiem.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu filmu balvu pasniedz DOK Leipcigas festivālā; šo balvu piešķir vislabākajai ar darbu saistītajai dokumentālajai filmai. Iesniegtajiem darbiem jāveicina informētība par DDVA darbavietā, vēršot uzmanību uz "cilvēku mainīgā darba pasaulē”. Uzvarējušās filmas režisors saņem naudas balvu, un viņa filma 1000 eksemplāros tiek izplatīta visā Eiropā. EU-OSHA arī atbalsta uzvarējušās filmas demonstrēšanu pasākumos visā Eiropā.

Iepriekšējie uzvarētāji iedvesmu ir smēlušies plašās darba pasaules jomās. Skatiet apbalvoto filmu treilerus EU-OSHA YouTube kanālā.