Work-related musculoskeletal disorders summary

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: tutkimuksesta käytäntöön. Mitä voidaan oppia?

Keywords:
Huolimatta lukuisista aloitteista, joiden tarkoituksena on ehkäistä työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tule-sairaudet), niitä esiintyy EU:ssa edelleen paljon. Tässä raportissa kootaan yhteen tulokset hankkeesta, jonka tarkoituksena oli selvittää esiintyvyyden syitä ja määrittää puutteita sekä poliittisella tasolla että tehokkaiden toimien täytäntöönpanossa työpaikoilla.
Hankkeessa oli kolme osaa: kartoittava kirjallisuuskatsaus, 142 kansallisen poliittisen aloitteen analyysi sekä laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten tule-sairauksia ehkäistään työpaikoilla käytännössä. Raportissa yhdistetään näiden kolmen osan tulokset ja määritetään työperäisten tule-sairauksien torjunnan esteet ja menestystekijät. Siinä myös annetaan useita suosituksia politiikan tasolta aina työpaikoille asti.
Lataa in: en