Tiivistelmä – Ennaltaehkäisyn toimintalinjoja ja käytäntöjä. Työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien torjumismalleja

Keywords:

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toteuttamassa hankkeessa tarkasteltiin työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule-sairaudet) ennaltaehkäisyä koskevia tutkimuksia, toimintalinjoja ja käytäntöjä. Sen osana hankeryhmä teki useissa maissa kattavan analyysin käyttöön otetuista toimintalinjoista, joilla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tavoitteena oli selvittää, missä olosuhteissa tähän erittäin yleiseen työperäiseen terveysongelmaan puuttumisen strategiat ja toimet ovat tehokkaimmillaan.

Raportissa kuvataan 25 poliittisen tason aloitetta ja tehdään perusteellinen analyysi kuudesta maasta, joilla on erilaisia strategisia lähestymistapoja tule-sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tuloksissa esitetään havaitut tieto- ja arviointipuutteet sekä menestystekijät, jotka analyysista kävivät ilmi.

Lataa in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |