Kattava yhteenveto – Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä psykososiaaliset riskitekijät työpaikalla – EU:n laajuisen tutkimuksen tietojen tilastoanalyysi

Keywords:

Raportissa esitetään käsitekehys, jonka avulla tehdään selkoa työhön liittyvistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ja henkisen hyvinvoinnin riskitekijöistä. Siinä analysoidaan viimeisimmistä Euroopan työolotutkimuksista (EWCS) ja eurooppalaisille yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdystä kyselytutkimuksesta (ESENER) saatuja tietoja sen selvittämiseksi, miten yksittäisten työntekijöiden tehtävien ominaispiirteet (kuten biomekaaniset ja psykososiaaliset tekijät) ja yritystason työsuojelukäytännöt vaikuttavat TULE-sairauksiin ja hyvinvointiin.

Raportissa todetaan, että eräillä psykososiaalisilla tekijöillä on huomattava vaikutus TULE-sairauksiin ja hyvinvointiin. Näin ollen raportissa annetaan suosituksia ja korostetaan kokonaisvaltaisten riskiarviointien tarvetta kielteisten terveysvaikutusten minimoimiseksi työpaikoilla.

Lataa in: en