Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja psykososiaalisten riskien ehkäiseminen työpaikalla: EU:n strategiat ja tulevat haasteet

Keywords:

Monet tutkimukset viittaavat työperäisiin syihin TULE-sairauksien taustalla. Yksilöllisten, fyysisten, psykologisten, sosiaalisten ja työhön liittyvien näkökohtien sekä muiden ammatillisten ja ei-ammatillisten tekijöiden tiedetään olevan keskeisessä osassa työperäisissä TULE-sairauksissa. TULE-sairauksien taustatekijöistä tehdyssä tutkimuksessa psykososiaalisten riskien merkityksen on ajateltu kasvavan ajan mittaan.

Vahva näyttä osoittaa, että psykososiaaliset ja organisatoriset tekijät lisäävät TULE-sairauksien riskiä, varsinkin fyysisiin riskeihin yhdistyneinä. Tässä tausta-asiakirjassa luodaan yleiskatsaus TULE-sairauksien esiintyvyyteen Euroopassa. Siinä tarkastellaan esimerkkitapauksena Italiaa, jossa työperäisten TULE-sairauksien on ilmoitettu olevan kasvava ilmiö.

Asiakirjassa on lisäksi yhteenveto EU:n direktiiveistä, strategioista ja toimintalinjoista sekä eurooppalaisista aloitteista, joilla ehkäistään työperäisiä TULE-sairauksia. Esimerkki tällaisesta aloitteesta on EU-OSHAn vuosien 2020–2022 kampanja ”Terveellinen työ – työn keventämisen keinot käyttöön!”. Asiakirjan päätelmissä tuodaan esiin tarve yhtenäiselle, kokonaisvaltaiselle ja monialaiselle lähestymistavalle TULE-sairauksien hallinnassa ja ehkäisemisessä.

Lataain: en