Toimitusketjun hallinta rakennusalalla: asiakaslähtöinen työterveys ja -turvallisuussääntely monimutkaisissa rakennushankkeissa

Keywords:

Rakennusalalla tapahtuu eniten kuolemaan johtavia ja muunlaisia työtapaturmia eri puolilla EU:ta. Alan epälineaaristen toimitusketjujen luontainen monimutkaisuus on johtanut painopisteen siirtymiseen asiakkaaseen, joka voi ottaa toimijan roolin työsuojelun ja työolojen parantamisessa hallitusten ja poliittisten päättäjien kannustuksella. Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa havainnollistetaan asiakaslähtöistä sääntelyä käyttäen kahta esimerkkiä yrityskäytännöistä ja korostaen käytössä olevia menettelyjä, niiden käytännön vaikutuksia sekä mahdollisia hyötyjä.

Lataa in: en | fr | lt | mt | pt |