Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Markkinavoimat edistämässä turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja sovittamalla käytäntöjä teollisuuden tarpeisiin

Keywords:

Toimintapoliittinen katsaus perustuu tuloksiin EU-OSHAn hankkeesta Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH. Siinä annetaan johtajille suosituksia siitä, miten he voivat vaikuttaa tavarantoimittajiin työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseksi.

Tulokset tapaustutkimuksista osoittavat, että vastavuoroisuuteen perustuva hallinnointi on merkittävässä roolissa, kun toimintalinjoja ja kovia sopimuksiin perustuvia vaatimuksia muutetaan hyviksi käytännöiksi työpaikoilla. Tällä on merkitystä tavarantoimittajien työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Katsauksessa on myös räätälöityjä suosituksia eri aloille niiden oloja vastaavasti.

Lataa in: en