Tiivistelmä Työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen toimitusketjujen avulla: markkinalähtöiset aloitteet maatalouselintarvike- ja rakennusteollisuudessa

Keywords:

Vaikka sosioekonomiset tekijät ovat muuttaneet toimitusketjujen rakennetta, EU:n ja sen yritysten hyvinvointi on edelleen erottamattomasti sidoksissa toimitusketjujen menestykseen. Kestävän ja eettisen käyttäytymisen kasvava merkitys näissä jakelusuhteissa korostaa työsuojelun ja työolojen parantamisen merkitystä. Tässä raportissa esitetään tulokset kirjallisuuskatsauksesta, joka tehtiin osana EU-OSHAn hanketta työterveyden ja -turvallisuuden markkinoiden vipuvaikutuksesta toimitusketjuissa. Siinä tarkasteltiin erityisesti kahta EU:n keskeistä alaa: maatalouselintarvikealaa ja rakennusalaa.

Lataa in: de | en | fr | mt | ro | sl |