Maatalouden toimitusketjujen hallinnointi: standardit ja tarkastukset työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi Euroopan maatalouselintarvikealalla

Keywords:

Maatalouselintarvikealan työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä riskejä voivat olla muun muassa pitkät työajat, pieni palkka, raskas psykososiaalinen ilmapiiri sekä taakkojen nostamiseen, työn toistuvuuteen ja viljelyssä käytettäviin kemikaaleihin liittyvät fyysiset vaarat. Sertifioinnin ja standardien merkitystä korostavat alan laaja sääntely ja se, että työterveyden ja -turvallisuuden suojaaminen on integroitu toimitusketjuun sopimushallinnoinnin avulla. Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitellään sertifioinnin ja standardien mahdollisia hyötyjä työterveyden ja -turvallisuuden hallinnalle, niiden nykyisiä rajoituksia sekä hallitusten ja poliittisten päättäjien roolia niiden parantamisessa.

Lataa in: de | en | fr | mt | pt |