Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Tiivistelmä - Toimitusketjujen rooli työturvallisuuden ja -terveyden edistämisessä rakennusalalla ja maataloudessa: LIFT-OSH-hanke

Keywords:

Raportissa esitetään yhteenveto tapaustutkimuksen havainnoista toimitusketjun markkinalähtöisistä käytännöistä, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen ja -terveyteen rakennus- ja elintarvikealalla Euroopassa. Ottamalla huomioon sekä sopimuksiin että vastavuoroisuuteen perustuvan hallinnoinnin, se tarjoaa merkittäviä päätelmiä päättäjille ja käytännön toimijoille.

Suositukset kattavat räätälöidyn ja vahvan sääntelyn sekä selkeät ja avoimet kriteerit työterveyden ja -turvallisuuden sisällyttämiseksi osaksi kaikkea toimintaa. Päättäjien on myös otettava huomioon pk-yrityksiin kohdistuvat haasteet ja varmistettava, että työterveyden ja -turvallisuuden näkökohdat sisältyvät tarjouskilpailuihin ja hankintoihin.

Lataa in: en