Summary - Yleiskatsaus tekoälystä työntekijöiden johtamisessa

Keywords:

Tekoäly kerää työntekijöistä ja heidän työskentelytavoistaan reaaliaikaista tietoa, jota käytetään työpaikan automatisoitujen tai puoliautomatisoitujen johtamispäätösten tekemiseen. Näiden tekoälyyn perustuvien henkilöstöjohtamisjärjestelmien yleistyminen merkitsee työntekijöille mahdollisuuksia mutta myös riskejä ja haasteita.

Tässä raportissa esitellään näiden uusien henkilöstöjohtamisen muotojen piirteitä, niiden käytön seurauksia työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä tarkastellaan, miten niihin liittyviä kysymyksiä käsitellään tutkimuksen, politiikan ja käytännön tasolla. Raportti sisältää myös toimintalinjoja, tutkimusta ja toteutustapoja koskevia suosituksia, jotka auttavat kehittämään ja hyödyntämään ihmiskeskeisiä tekoälyyn perustuvia johtamisjärjestelmiä.

Lataa in: de | en | et | fi | fr | hr | nl |