Tekoäly työntekijöiden johtamisessa – nykyisiä ja tulevia säännöksiä

Keywords:

Tekoälyyn perustuvat työntekijöiden johtamisjärjestelmät voivat vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa käsitellään, miten EU:n ja kansallisen tason nykyiset ja äskettäin ehdotetut tekoälyä, tietohallintoa ja työsuojelua koskevat säännökset voivat vähentää tekoälyä hyödyntävien johtamisjärjestelmien mahdollisia kielteisiä työsuojeluvaikutuksia.

Siinä esitellään myös suosituksia sellaisten riskien vähentämiseksi, jotka ovat yhteydessä tekoälyyn perustuvien henkilöstöjohtamisjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. 

Lataa in: en | sl |