Tekoäly työntekijöiden johtamisessa: määritelmien, käytön ja vaikutusten kartoitus

Keywords:

Tekoälylaitteet muuttavat työelämän. Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa tarkastellaan tätä muutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia työntekijöihin.

Siinä määritellään, mitä tekoälyyn perustuva henkilöstöjohtaminen on, esitetään yleiskatsaus siitä, miten tekoälyyn perustuvaa johtamista toteutetaan ja kuka sitä toteuttaa, sekä tarkastellaan työntekijän työterveyteen ja -suojeluun liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Katsauksessa esitellään tuloksia EU-OSHAn tutkimuksesta, joka tehtiin tekoälyyn perustuvasta työntekijöiden johtamisesta ja sen vaikutuksista työsuojeluun. Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen, asiantuntijoiden haastatteluihin, neuvotteluihin kansallisten yhteyspisteiden kanssa sekä uusia ja kehittymässä olevia riskejä koskevan Euroopan yritystutkimuksen (ESENER-3) tietojen analysointiin.

Lataa in: en | lt |