Summary - Tekoäly henkilöstöjohtamisessa – vaikutukset työterveyteen ja työturvallisuuteen

Keywords:

Raportissa tuodaan esiin tekoälypohjaiseen henkilöstöjohtamiseen liittyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä mutta myös sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Tutkimus ja raportissa esitetyt havainnot perustuvat kolmannesta Euroopan yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta uusista ja kehittyvistä riskeistä saatujen tietojen analyysiin ja syvääluotaaviin asiantuntijahaastatteluihin.

Tutkimuksessa kartoitetaan myös mahdollisia ehkäisytoimia ja korostetaan tarvetta ihmiskeskeisen suunnittelun kautta tapahtuvaan ennaltaehkäisyyn työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Siinä esitetään joukko suosituksia tekoälypohjaisten henkilöstöjohtamisen järjestelmien käyttöön työpaikoilla liittyvien riskien torjumiseksi.

Lataa in: bg | cs | en | es | fr | hu | pt |