Norjan työsuojeluviranomaisen riskiperusteinen strategia – työturvallisuuden ja työterveyden noudattamisen tukeminen (tapaus NO1)

Keywords:

Norjan työsuojeluviranomainen valvoo yli 220 000:tta maissa toimivaa yritystä parantaakseen työturvallisuutta ja -terveyttä. Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan riskiperusteista strategiaa. Sen avulla viranomainen optimoi tarkastussuunnitelmia ja pyrkii tavoitteisiinsa.

Vihjeraporttien ja virallisten raporttien kaltaisiin tietolähteisiin tukeutuen tarkastajat hyödyntävät strategiaa – ja omaa asiantuntemustaan – tavoittaakseen riskialtteimmat alat, yritykset ja työvoiman. Strategia kattaa erilaisia työympäristön haasteita, ja siinä on siirrettävyyteen liittyvää potentiaalia lisäarvon tuomiseksi EU:n jäsenvaltioihin.

Lataa in: en