Rikollisuuden vastainen yhteistyö virastojen välillä Norjassa – työturvallisuuden ja työterveyden noudattamisen tukeminen (tapaus NO2)

Keywords:

Norjassa rikollisuuden vastaista yhteistyötä virastojen välillä on kehitetty hallituksen aloitteesta. Siinä keskitytään työperäisen rikollisuuden ja sosiaalisen polkumyynnin torjuntaan. Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan, miten työturvallisuus- ja -terveyssäännösten rikkomiseen (työhön liittyvä rikollisuus) voidaan puuttua ja miten työturvallisuus ja -terveys turvataan ulkomaalaisille työntekijöille (sosiaalinen polkumyynti).

Neljän osallistuvan viraston yhteistyö on haasteellista esimerkiksi tietojen jakamisen ja yhteisen tietojärjestelmän puutteen takia. Työperäisen rikollisuuden torjuntaa on kuitenkin onnistuttu tehostamaan.

Lataa in: en