Norjan työterveyshuolto – työturvallisuuden ja työterveyden noudattamisen tukeminen (tapaus NO5)

Keywords:

Norjan työympäristölaki (WEA) edellyttää työterveyshuoltoa tietyillä toimialoilla. Norjan työsuojeluviranomainen tarkastaa, noudattavatko yritykset velvoitetta ja toteutuuko työterveys ja -turvallisuus tarkoitetulla tavalla.

Tämä tapaustutkimus tuo esiin suuret erot yritysten tavoissa tehdä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää yhteistyötä. Työympäristölakiin hiljattain tehdyt muutokset ohjaavat painotusta henkilökohtaisesta terveydenhuollosta siihen, että varmistetaan yritysten saavan apua työterveyden ja -turvallisuuden järjestelmälliseen kehittämiseen. Yksi myönteinen tulos on, että yritysten on nyt tehtävä riskinarvioinnit työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää käyttäen.

Lataa in: en