Norja keskittyy työturvallisuuden ja -terveyden vaatimusten noudattamisen tukemisessa työsuojeluviranomaisten ja ennaltaehkäisypalvelujen rooliin

Keywords:

Tässä raportissa esitellään tutkimustuloksia Norjan työsuojeluviranomaisen ja ennalta ehkäisevien palvelujen roolista työsuojelumääräysten noudattamisen tukemisessa. Siinä kuvataan Norjan nykyistä työterveys- ja -turvallisuusstrategiaa ja esitellään kuuden aihekohtaisen tapaustutkimuksen tulokset.

Työsuojeluviranomainen on viime vuosina, myös pandemian aikana, kehittynyt merkittävästi, mikä on tehostanut työterveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen edistämistä ja täytäntöönpanoa. Raportissa käsitellään myös Norjan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen tähtäävien eri toimien siirrettävyyttä muihin maihin.

Lataa in: en