Norjan työsuojeluviranomaisen toteuttamat täytäntöönpano- ja ohjaustoimet – Näkökohdat ja siirrettävyys

Keywords:

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitellään Norjan työsuojeluviranomaisen neljä keskeistä toimintatapaa. Ne kaikki voisivat olla siirrettävissä EU:n jäsenvaltioihin.

Ensinnäkin viranomaisen riskiperusteinen strategia on erittäin tehokas, kun kaikkia käytettävissä olevia toimenpiteitä hyödynnetään. Toiseksi virastojen välisen rikoksenvastaisen yhteistyön onnistuminen johtuu mukana olevien virastojen yhteisestä sijainnista, joka mahdollistaa tehokkaan tietojenvaihdon. Puhelinpalvelu on tehokas monista eri ammateista koostuvan työryhmän ja chattibotin käyttöönoton ansiosta. Lopuksi esitellään covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia.

Lataa in: en