Ulkoiset ennaltaehkäisypalvelut Norjassa – Näkökohdat ja siirrettävyys

Keywords:

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa keskitytään ulkoisten ennaltaehkäisypalvelujen rooliin Norjassa kahdella toiminta-alueella: työterveyspalvelut ja alueellisten turvallisuusvastaavien järjestelmä. Nämä tukevat säännösten ja työturvallisuus- ja työterveyskäytäntöjen noudattamista.

Norjan työterveysjärjestelmä parantaa osaltaan norjalaisia työpaikkoja. Alueellisten turvallisuusvastaavien järjestelmä vaihtelee eri teollisuudenalojen mukaan, mutta sen tarkoituksena on varmistaa, että yrityksillä, joilta vaaditaan turvallisuusedustaja, on koulutettu henkilö tähän tehtävään. Raportissa käsitellään myös mallin siirrettävyyttä muihin Euroopan maihin.

Lataa in: en