Etätyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet – vinkkejä etätyöntekijöille

Keywords:

Etätyöstä on tullut yhä merkittävämpi työnteon muoto viime vuosina. Vaikka kotoa käsin työskentelyssä on monia etuja, se saattaa myös aiheuttaa työntekijöille terveyshaittoja ja pahentaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia), mikäli riskejä ei hallita oikein.

Tässä esityksessä keskitytään etätyöskentelyyn ja perustellaan, miksi sen tulisi sisältyä jokaisen työnantajan riskinarviointiprosessiin. Siinä kuvataan myös tärkeimmät etätyöhön liittyvät työperäisten TULE-sairauksien riskit ja kerrotaan erilaisista toimista niiden ehkäisemiseksi.

Lataa in: cs | el | en | es | fr | hr | mt | no | pt | ro | sk | sl | sv |