Etätyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet – vinkkejä työnantajille

Keywords:

Etätyöstä on tullut yhä merkittävämpi työnteon muoto viime vuosina. Vaikka kotoa käsin työskentelyssä on monia etuja, se saattaa myös aiheuttaa työntekijöille terveyshaittoja ja pahentaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia), mikäli riskejä ei hallita asianmukaisesti.

Tässä esityksessä keskitytään kotoa tehtävään etätyöhön ja siihen, miksi etätyön pitäisi sisältyä jokaisen työnantajan riskinarviointiprosessiin. Siinä esitetään myös, miten työnantajien pitäisi laatia etätyötä koskevat toimintalinjat, joihin sisältyy määräyksiä työperäisen riskin arvioinnista, ergonomisista välineistä, työajoista ja odotettavista tuloksista.

Lataa in: de | el | en | et | fi | hr | is | lt | ro | sk |