Työterveyden ja -turvallisuuden sisällyttäminen kyberriskien arviointiin

Keywords:
Kyberhyökkäyksen vaikutuksia tarkasteltaessa työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen liittyvät näkökohdat, esimerkiksi vammat ja psykososiaaliset ongelmat, ovat jääneet liian vähäiselle huomiolle. Tämä johtuu siitä, että kyberhyökkäyksen katsotaan olevan ulkoinen uhka, kun taas terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja käsitellään organisaatioissa sisäisesti. Organisaatioiden on kyberhyökkäysten hallitsemiseksi sisällytettävä työsuojelu kyberriskien arviointiin.
Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan kyberuhkiin liittyviä työsuojeluriskejä ja esitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa kyberturvallisuuteen. Kyberrikollisuuden torjunnassa keskeistä on tiedon lisääminen kaikkien sidosryhmien keskuudessa työsuojelun ammattilaisista tietoturvavastaaviin.
Lataa in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |