Kognitiivinen automatisointi: mitä EU ja jäsenvaltiot tekevät työntekijöiden suojelemiseksi?

Keywords:

Tekoälyn lisääntyvä käyttö muuttaa jatkuvasti tehtäviä ja työpaikkoja. Tästä syntyy mahdollisuuksia ja haasteita samoin kuin työsuojeluun liittyviä hyötyä ja riskejä. Kognitiivisten tehtävien automatisointi (tai osittainen automatisointi) nostaa esiin erityisesti työntekijöiden psykososiaalista hyvinvointia koskevia huolenaiheita, joihin päättäjien on puututtava

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitetään Euroopan komission tekoälysäädöksen keskeiset kohdat ja tuodaan esiin EU:n ihmiskeskeinen näkökulma tekoälyjärjestelmien käyttöönottoon ja sääntelyyn. Siinä tarkastellaan myös sellaisia kansallisia aloitteita Saksassa, Ranskassa, Norjassa ja Ruotsissa, jotka koskevat näiden maiden lähestymistapoja tekoälyyn perustuvien järjestelmien yleistyvään käyttöönottoon työpaikoilla. Niin ikään siinä tuodaan esiin näiden maiden sosiaalipolitiikassa olevia heikkouksia, joita on syytä tarkastella lähemmin.

Toimintapoliittisessa katsauksessa suositellaan kansainvälistä ja maailmanlaajuista yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan tekoälyyn ja sen työsuojeluvaikutuksiin liittyviä yhteisiä toimintalinjoja ja standardeja.

Lataa in: en | ro | sl |