Kognitiivinen automaatio: työsuojeluun liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Keywords:

Tekoälyn lisääntyvä käyttö muuttaa jatkuvasti työpaikkoja ja tehtäviä. Vaikka tekoälypohjaiset järjestelmät työpaikoilla tarjoavat monia etuja, niiden vaikutuksia työsuojeluun pohditaan entistä enemmän. Kognitiivisten tehtävien automatisointi (tai osittainen automatisointi) nostaa esiin erityisesti työntekijöiden psykososiaalista hyvinvointia koskevia huolenaiheita, joihin päättäjien on puututtava.

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa hahmotellaan sekä riskejä että mahdollisuuksia, joita tekoälypohjaiset järjestelmät tuovat työpaikoille, ja keskitytään niiden vaikutuksiin tietyissä tehtävissä ja tietyillä toimialoilla. Esiin nostetaan myös keskeisiä riskejä, joihin päättäjien tulisi puuttua työoikeuden ja tietosuojasäännösten nojalla.

Toimintapoliittisessa katsauksessa suositellaan, että työntekijöitä suojellaan minimoimalla tehtävien automatisoinnista aiheutuvat työsuojeluriskit.

Lataa in: bg | en | hr | mt | sl |