Kognitiivisen automaation vaikutukset työsuojeluun

Keywords:

Raportissa keskitytään kehittynyttä robotiikkaa ja tekoälyyn perustuvia järjestelmiä hyödyntävään kognitiivisten tehtävien automatisointiin sekä vaikutuksiin, joita automaatiolla on työsuojeluun. Siinä on arvio kognitiivisten tehtävien automatisoinnin (tai osittaisen automatisoinnin) vaikutusten tutkimuksen nykytilanteesta ja automaation seurauksista tietyille työpaikoille, tehtäville ja toimialoille.

Raportissa käsitellään tekoälyyn perustuvien järjestelmien haasteita ja mahdollisuuksia sekä työsuojelua keskitetyn luokittelujärjestelmän pohjalta, jossa on mahdollista luokitella tehtävät tiedon, henkilön ja tavoitteisiin liittyvien kognitiivisten tehtävien perusteella.

Lataa in: en