EU:n mielipidetutkimukset työterveydestä ja työturvallisuudesta

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Mielipidetutkimuksissamme keskitytään pääasiassa työntekijöiden mielipiteisiin. Pystymme saamaan luotettavia Euroopan laajuisia tietoja työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta yleisestä mielipiteestä.

Mielipidekyselyihin osallistuminen saa ihmiset miettimään asioita, mikä auttaa lisäämään tietoisuutta työsuojeluasioista. Tuloksissa korostuvat hyvän työterveyden ja työturvallisuuden merkitys ja sen tehtävä kansanterveydessä ja menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Kun mielipidekyselyjä tehdään koko Euroopassa, monenlaisten ihmisten mielipiteet työterveydestä ja työturvallisuudesta voidaan ottaa huomioon. Tulokset auttavat ymmärtämään eroja muun muassa eri-ikäisten, eri sukupuolta, koulutustasoja ja aloja edustavien ja erikokoisissa yrityksissä työskentelevien ihmisten mielipiteiden välillä.

Mielipidetutkimukset voivat olla hyödyllisiä myös pyrittäessä havaitsemaan uusia ja kehittymässä olevia riskejä, joita on tarpeen tutkia. Parhaassa tapauksessa tulevat mielipidetutkimukset auttavat selvittämään tärkeimpiä aiheita ja tukemaan tulevia Terveellinen työ -kampanjoita.

Tavoitteet

Mielipidetutkimusten tekemisellä pyritään

  • tukemaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuotuisia hallintosuunnitelmia
  • tuottamaan arvokasta tietoa työntekijöiden mielipiteistä
  • lisäämään tietoisuutta työterveydestä ja työturvallisuudesta koko Euroopassa sekä työterveyden ja työturvallisuuden ja terveyden välisestä yhteydestä
  • edistämään keskustelua työterveydestä ja työturvallisuudesta
  • antamaan hyödyllisiä kansallisia tietoja koordinointikeskuksille ja vahvistamaan yhteistyötä
  • lisäämään työterveyden ja työturvallisuuden näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

Mielipidetutkimustemme tuloksilla voidaan edistää keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa työpaikalla sekä antaa päätöksentekijöille tietoa kansallisella ja EU:n tasolla.

Edelliset mielipidetutkimukset

Euroopan unionin työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien tavoitteiden tueksi on tähän mennessä tehty useita mielipidetutkimuksia. Näitä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

  • lisätään työntekijöiden tietoa ja tietämystä työterveydestä ja työturvallisuudesta
  • tarjotaan tietoa siitä, miten työelämää mukautetaan ikääntyvien työntekijöiden tarpeisiin
  • edistetään riskien ennaltaehkäisyä sekä työpaikalla että sen ulkopuolella
  • edistetään työperäisen stressin tunnustamista organisatorisena kysymyksenä.

Katso edellisten mielipidetutkimustemme tulokset:

Muita tärkeitä eurooppalaisia lähteitä

Saat vielä kattavamman kuvan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta yleisestä mielipiteestä tutustumalla näihin täydentäviin tietolähteisiin: