OSH Pulse – Työterveys ja -turvallisuus työpaikalla pandemian jälkeen

Keywords:

Tässä raportissa esitetään tulokset EU-OSHAn teettämästä Flash-eurobarometri – OSH Pulse -tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli saada tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta työpaikoilla pandemian jälkeen.

Otos oli varsin kattava, sillä tutkimusta varten haastateltiin huhti-toukokuussa 2022 yli 27 000:ta työntekijää kaikista EU-maista, Islannista ja Norjasta. Heiltä kysyttiin työpaikan psyykkisistä ja fyysisistä stressitekijöistä sekä työsuojelutoimien merkityksestä työpaikalla.

Haastatelluilta kysyttiin myös digitaaliteknologian käytöstä työssä sekä sen vaikutuksesta työhyvinvointiin.

Lataa in: en