Platvormitöö: Faktid ja arvud

Infograafikul on peamised faktid ja arvud digitaalsete tööplatvormide kohta, kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ raames.

Selles tuuakse välja platvormitöö levik ELi majanduses, tööohutuse ja töötervishoiu riskid ja probleemid ning võimalused, mis on seotud selle levikuga kõigis majandussektorites. Samuti tuuakse näiteid poliitika- ja riskiennetusalgatustest, mille eesmärk on tagada platvormitöötajate ohutus ja tervis.

Openin: en
Laadi allain: en