Kommenteeritud kokkuvõte: Psühhosotsiaalsed riskid Euroopas: levimus ja ennetusstrateegiad

Keywords:

See kommenteeritud kokkuvõte põhineb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) ühisaruandel psühhosotsiaalsete riskide kohta töökohal. Aruanne tugineb nende asutuste üksteist täiendavale tegevusele, mis avaldub nende eri rollides. Aruandes tunnistatakse tervise ja töö suhte keerukust ning esitatakse võrdlevad andmed psühhosotsiaalsete riskide levimuse kohta töötajate seas, samuti uuritakse nende riskide ning tervise ja heaolu seoseid. Vaadeldakse ka seda, mil määral võetakse ettevõtetes meetmeid psühhosotsiaalsete riskide probleemi vastu, ja kirjeldatakse võimalikke sekkumismeetmeid. Aruandes on esitatud ka kuue liikmesriigi poliitika ülevaade.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Muud väljaanded sellel teemal