Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Füüsiliste ülesannete automatiseerimine töökohal tehisintellektipõhiste süsteemide abil: juhtumid ja soovitused

Keywords:

Aastatel 2020–2021 suurenes tööstusrobotite müük 31% ja nende kasvav kasutuselevõtt töökohal toob kaasa uusi tööohutuse ja -tervishoiu võimalusi ja probleeme. Käesolevas poliitikaülevaates keskendutakse kolmele eri suurusega Euroopa ettevõttele, mis on rakendanud kõrgtehnoloogilist robootikat ülesannete automatiseerimiseks erineval määral.

Töötajate kaasamine protsessi varajases etapis, automatiseerimise põhjustest ja eesmärkidest selgelt teavitamine ning koolitus- ja haridusvõimaluste pakkumine olid mõned peamised tegurid, mis aitasid ettevõtteid rakendamisprotsessi ajal.

Laadi alla in: en