Kokkuvõte Kõrgtehnoloogiline robotautomaatika: võrdlev juhtumiuuringu aruanne

Keywords:

Kõrgtehnoloogilised robootika- ja tehisintellektipõhised süsteemid kognitiivsete ja füüsiliste ülesannete automatiseerimiseks annavad paljudes sektorites lootust. See aruanne aitab kaasa nende rakendamise ja juhtimise uurimisele Euroopa töökohtadel, eelkõige seoses tööohutuse ja -tervishoiuga.

Esitatakse EU-OSHA poolt välja töötatud 11 juhtumiuuringu tulemused, milles tuuakse esile selliste süsteemide ohutu rakendamise võimalused, väljakutsed, ajendid ja takistused. Soovitused keskenduvad praegusele ja tulevasele kasutamisele, eelkõige seoses inimkeskse põhimõtte ja meetmetega, et toetada töötajate poolt vastuvõtmist.

Laadi alla in: el | en | et | hu | sl |

Muud väljaanded sellel teemal