Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Kognitiivsete ülesannete automatiseerimine töökohal, kasutades tehisintellektipõhiseid süsteeme: juhtumid ja soovitused

Keywords:

Norra gaasitaristuettevõte, ajakirjanduse ja poliitikaga tegelev Ühendkuningriigi mittetulundusühing ning Saksa konglomeraat on integreerinud tehisintellektil põhinevaid süsteeme, et automatiseerida kognitiivseid ülesandeid töökohal. Süsteemid aitavad töötajatel täita oma põhiülesandeid ning võimaldavad neil töötada paremates tööohutuse ja -tervishoiu tingimustes.

Selles poliitikaülevaates uuritakse kolme eri suurusega ettevõtte kogemusi ja antakse soovitusi nende tehnoloogiate rakendamiseks töökohal, võttes arvesse töötajate füüsilist ja vaimset heaolu ning andmekaitset.

Laadi alla in: en