Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Kõrgtehnoloogiline robootika ja tehisintellektil põhinevad süsteemid töökohal: tööohutuse ja töötervishoiu probleemid ja võimalused, mis tulenevad tegelikust rakendamisest

Keywords:

Kõrgtehnoloogiline robootika või tehisintellektil põhinevate süsteemide rakendamine töökohal toob kaasa tööohutuse ja -tervishoiu probleeme, riske ja võimalusi nii tööandjatele kui ka töötajatele.

Selles lühikirjelduses kirjeldatakse nende ettevõtete üldisi kogemusi, mis on need tehnoloogiad kasutusele võtnud, nende mõju töötajate heaolule, sotsiaalsele suhtlemisele, ekraaniajale, ülesannete mitmekesisusele ja muule töökohal toimuvale. Kuigi konkreetsed füüsilised, organisatsioonilised ja psühhosotsiaalsed tegurid võivad sektorist sõltuvalt erineda, viitavad tõendid sellele, et tööohutuse ja -tervishoiu võimalused kaaluvad üles sellega seotud probleemid või riskid.

Laadi alla in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |

Muud väljaanded sellel teemal