Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Kõrgtehnoloogilise robootika ja tehisintellektipõhiste süsteemide rakendamine ülesannete automatiseerimiseks: ajendid, takistused ja soovitused

Keywords:

Aegunud eeskirjad ja töötajate vastuseis võivad takistada koostöörobotite edukat rakendamist töökohal tööohutuse ja -tervishoiu heaks. Siiski on tõendatud, et ettevõtted, mis tegutsevad varakult, keskendudes ettevõtetevahelise suhtluse, töötajate kaasamise ja kogemuste, regulatiivse teadlikkuse ning dialoogi parandamisele, hõlbustavad ja parandavad nende tehnoloogiate integreerimist.

Selles poliitikaülevaates uuritakse töötervishoiu ja -ohutuse takistusi ja ajendeid, millest on teatanud eri ettevõtted, mis on ülesannete automatiseerimiseks rakendanud kõrgtehnoloogilise robootika või tehisintellektipõhiseid süsteeme.

Laadi alla in: en