Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας είναι υπόθεση όλων μας

Keywords:

Καλή πρακτική για επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και οργανισμούς. Παρουσιαση τησ πρωτοβουλιασ για εναν υγιη χωρο εργασιασ. Η Πρωτοβουλία για ένα Υγιές Περιβάλλον Εργασίας, μια πρωτοβου- λία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με στόχο την παροχή σε εργοδότες και εργαζομένους εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες ποιότητας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για έναν ασφαλή, υγιή και παραγωγικό χώρο εργασίας.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | el | en | hu | pl | ro |