Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες προλαμβάνουν τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία

Keywords:

Παρόλο που οι σωματικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν συνήθως τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στον χώρο εργασίας μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΜΣΠ και να επιδεινώσουν κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα.

Αυτή η παρουσίαση Power Point διερευνά τη σύνδεση μεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ΜΣΠ και παρέχει χρήσιμες συστάσεις για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος και την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης.

Μεταφόρτωση in: cs | en | fr | hu | nl | pl | pt | ro | sv |