Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων: συμβουλές ορθής πρακτικής

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει συμβουλές για την αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των ΜΣΠ. Οι εργαζόμενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της εκτίμησης και της πρόληψης κινδύνων για τις ΜΣΠ, καθώς και στον εντοπισμό της επικινδυνότητας, στην εκτίμηση κινδύνων και στην επιλογή, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση λύσεων. Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων βοηθά στην εξεύρεση των πλέον πρακτικών λύσεων, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πώς εκτελούνται οι εργασίες τους και πώς επηρεάζονται από αυτές.

Μεταφόρτωσηin: de | el | en | et | fi | is | lt | nl | pt | sk | sl |