Η μυοσκελετική υγεία των κομμωτών
20/12/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 8 σελίδες

Η μυοσκελετική υγεία των κομμωτών

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, OSH professionals

Το παρόν άρθρο ανήκει σε μια σειρά εγγράφων συζήτησης που εξετάζουν τομείς με υψηλό επιπολασμό μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ). Συνοψίζει τα πορίσματα μιας έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ergoHair και αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον του τομέα της κομμωτικής.

Στο άρθρο εξετάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία και διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι αρκετά καθήκοντα και πτυχές της εργασίας των κομμωτών ενέχουν σημαντικούς κινδύνους ανάπτυξης ΜΣΔ. Ορισμένοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγγελμά τους λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχει για την υγεία τους. Οι συντάκτες προτείνουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τους κινδύνους ΜΣΔ, καθώς και τομείς μελλοντικής εργασίας.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα