Η διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Keywords:

Το διογκούμενο κόστος παροχής φροντίδας, οι δυσκολίες πρόσληψης και η γήρανση του εργατικού δυναμικού ενισχύουν το ενδεχόμενο οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) να αποτελέσουν μια ολοένα δυσκολότερη πρόκληση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το παρόν έγγραφο συζήτησης επανεξετάζει τη βιβλιογραφία για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) στους χώρους εργασίας υγειονομικής περίθαλψης. Παρουσιάζει μια επισκόπηση των ΜΣΠ και της συχνότητας εμφάνισής τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναλύει τους παράγοντες κινδύνου και εξετάζει αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, τη μείωση και τη διαχείριση των ΜΣΠ στους χώρους εργασίας υγειονομικής περίθαλψης.

Μεταφόρτωση in: en